5 Xul 2012 ás 20:00h
Presentación de monografía e inauguración de exposición

Juan Creus e Covadonga Carrasco


Enlaces
www.creusecarrasco.com
www.tccuadernos.com
www.aticoruna.com

Descargar >> Cartel (PDF)