Contacto

Promove
Librería Formatos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rúa Fernández Latorre 5 Baixo 4
T/F +34 981 255 210
A Coruña, Galicia
formatos@libreriaformatos.com
www.libreriaformatos.com
facebook


Organiza
Trespes Arquitectos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rúa San Andrés 22 2ºE
T/F +34 881 885 132
A Coruña, Galicia
trespes.arquitectos@mundo-r.com
www.trespesarquitectos.com
Galería arquia próxima


Deseña
FelipeTrillo Estudio
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A Coruña, Galicia
info@felipetrillo.com
www.felipetrillo.com
www.felipetrillo.blogspot.com
facebook


Colabora
Ana Amado (fotografía librería)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
info@anaamado.eu
www.anaamado.eu
www.anaamado.blogspot.com 
Galería flickr
Facebook

Colabora 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Luz Paz Agras (redacción)