Actos 2012-2011

 2012 programa en curso
7 Marzo 2012
Engama
Alfonso Penela

15 Febreiro 2012
Do territorio ó detalle
Andrés Fdez-Albalat Lois
 2011
11 Maio 2011
Espazos de atención 
Casa e Hotel rural A Miranda 
Jorge Cao e Marisa(propietaria)

Enlaces:
Jorge Cao, Hotel A Miranda
Sede de Urbanismo en Ourense 
Pablo Falcón

Sanatorio La Robleda 
Antonio López Rodríguez

Enlaces:
Bals Arquitectos

Edificio Admin. Local de Noia 
2es+ Oficina de Arquitectura


Enlaces:
2es+


27 Abril 2011
Sin límites. Proceso creativo (unlimit---ed)
Xosé Teiga---Alberto Aler

Enlaces:
Unlimited Creative Group
Xosé Teiga web


13 Abril 2011
Re·habitación
(en colaboración con Metagénesix)
Vivenda en Adro da Angustia 19
Rosa I. Teira Paz

Rehabilitación en grupo de vivendas de VPP en Cambados
Sara Besada, Belén Salgado

Centro de interpretación da natureza
Jacobo Bouzada Jaureguízar

Enlaces: Arquia próximaReurbanización Virxe do Carme
RS Arquitectos
30 Marzo 2011
Editar Arquitectura: pedra, papel, texoira
Ricardo Lampreave Dr. Arquitecto

Enlaces: Editorial Lampreave
Catálogo en facebook

16 Marzo 2011
Espazos Dotacionais
(en colaboración con Metagénesix)
Centro sociocultural e xuvenil
Gil Lago Fidalgo Arquitectos
Enlaces: Web Ático

Centro de saúde
Cerreda y Lorenzo Arquitectos

Enlaces:
Web 


Espazo deportivo en Leiro
Otero + Muíños Arquitectos

Enlaces:
Arquia Blog


Edificio Xudicial
Estudio MMASA

Enlaces:
Web 
23 Febreiro 2011  
Tres obras recentes
Nuno Brandao Costa

Enlaces:
www.nunobrandaocosta.com


9 Febreiro 2011
Vivenda +
(en colaboración con Metagénesix)
Vivenda e Librería
Yolanda Mauriz
Enlaces: Olladas Arquia
Vivenda e Farmacia
Faustino Patiño + Juan Prieto

Enlaces:
Arquia  Coag Vigo  BienalX


Vivenda e Estudio de música
Pernas Varela Arquitectos

Vivenda e Estudio
Marcos Álvares Montes
Santos-diez
26 Xaneiro 2011
Los huesos de Fisac: en busca de la pieza ideal
Fermín Blanco


Enlaces:

12 Xaneiro 2011
Oportunidades
(en colaboración con Metagénesix)
Recuperación dun espazo
González-Givaja Arquitectos


Apartamento arredor dun alpendre
Iago Cañás + Xoán M. Mosquera

Gala de Premios Enor
Desescribir
www.desescribir.com
RGPA Campolameiro
Desfacendo o cubo
Muíños + Carballo Arquitectos
www.mcarquitectos.es