Librería - Sala -

 De librería a sala de conferencias
 Equipo: 2 persoas
 Tempo: 15 minutos
&  . . . .